Honderden euro's voordeel

Deelnemers kopen de allerbeste producten met honderden euro’s voordeel en ver onder de laagste prijs in de markt of winnen zo’n product met Login & Win.


Uw persoonlijke gegevens

Geslacht *
Initialen*
Voorvoegsel / Achternaam*
Huisnummer* / Toevoeging
Postcode*
Telefoon* bijv. 0612345678
Geboortedatum *
E-mailadres*
Herhaal e-mailadres*
Laatste 3 cijfers van uw bankrekeningnummer*
* Verplicht veld

Toelichting

Aanmelden voor WOW Veilingen en deelnemen eraan is gratis. Ook aan kopen of winnen is geen enkele verplichting tot een andere transactie of overeenkomst verbonden.

Een gekocht of gewonnen product wordt binnen 48 uur bij u bezorgd. Om er zeker van te zijn dat u dit product in ontvangst neemt, checken wij bij aflevering de persoonlijke gegevens die u bij uw aanmelding heeft verstrekt. De laatste 3 cijfers van uw rekeningnummer worden gevraagd om deze te vergelijken met het rekeningnummer waarmee u uw Veilingaankoop heeft betaald. Dit om oneigenlijk gebruik van WOW Veilingen en uw persoonlijke gegevens door anderen te voorkomen. Al uw gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden.

Uw juiste e-mailadres is belangrijk, want op dit e-mailadres wordt uw aankoop bevestigd.

Aanmelden voor WOW Veilingen en deelnemen eraan staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in Nederland. Aanmelden met een bedrijfsnaam is niet mogelijk. Uw persoonlijke gegevens worden door ons beschermd zoals de wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

Door op 'Verder' te klikken, gaat u naar de volgende pagina om uw ingevoerde gegevens te controleren en uw aanmelding af te ronden.