Honderden euro's voordeel

Door te registreren kunt ook u op de WOW Veilingen een prachtig product winnen met Login & Win of een geweldig product kopen met honderden euro’s voordeel. 


Vul hier uw persoonlijke gegevens in

Geslacht *
Initialen*
Voorvoegsel / Achternaam*
Huisnummer* / Toevoeging
Postcode*
Telefoon* bijv. 0612345678
Geboortedatum *
E-mailadres*
Herhaal e-mailadres*
Laatste 3 cijfers van uw bankrekeningnummer*
* Verplicht veld

Toelichting

Registreren voor en deelnemen aan WOW Veilingen is gratis. Ook aan het kopen of winnen is geen verplichting verbonden voor geregistreerde deelnemers.

Om ervoor te zorgen dat een product of arrangement, dat u gekocht of gewonnen heeft bij uzelf wordt afgeleverd, controleren wij bij aflevering de persoonlijke gegevens die u bij uw registratie heeft verstrekt. De laatste 3 cijfers van uw rekeningnummer worden gevraagd om deze te vergelijken met het bankrekeningnummer waarmee u uw aankoop heeft betaald. Dit om oneigenlijk gebruik van WOW Veilingen en uw persoonlijke gegevens door anderen te voorkomen. Al uw gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden.

Uw juiste e-mailadres is belangrijk, want op dit e-mailadres wordt uw aankoop van een product of arrangement bevestigd. Ter controle van uw e-mailadres sturen wij een e-mailbericht naar dit e-mailadres.

Registratie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder woonachtig in Nederland. Registratie met een bedrijfsnaam is niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens zullen door ons beschermd worden, zoals de wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden verstrekt.